Cenas

Grāmatvedības uzskaites sakārtošana ir darbietilpīgs process. Grāmatvedim ir jāiepazīstas ar dokumentu saturu, jāiegrāmato un jāsagatavo tas ilgstošai uzglabāšanai.

Grāmatvedības pakalpojuma cenu nosaka, nemot vērā vispirms apstrādājamo dokumentu apjomu un tam nepieciešamais darba laika vienības. Maldīgs ir uzskats, ka vizuāli mazā EKA (elektroniskais kases aparāts) čeka informācijas apstrādei ir nepieciešams mazāk darba laika nekā, apstrādājot, piemēram, uz A4 formāta uzrakstīto pavadzīmi. Arī bankas izrakstos esošā informācija sastāv no daudziem atsevišķiem grāmatvedības dokumentiem, kaut arī tie apkopoti vienā A4 formāta lapā. Protams, jāņem vērā uzņēmuma specifika.

Viens dokuments apstrādes laikā tiek:

  • • pārbaudīts dokuments pēc derīguma –vai uzrādītā informācija ir atbilstoša pēc satura saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktiem kritērijiem;
  • • pēc informācijas pārdaudes dokumentā norādītā informācija detalizēti tiek reģistrēta licenzētā grāmatvedības programmā;
  • • uz dokumeta tiek veikta atzīme par veikto grāmatojumu;
  • • dokuments tiek iešūts ,ielīmēts , pievienots atbilstošai dokumentu grupai.

Informatīvs cenu piedāvājums

Dokumentu daudzums Mēneša cena EUR
0 – 20 10.00 – 50.00
21 – 50 50.00 – 100.00
51 – 80 100.00 – 150.00
80 – 100 150.00 – 200.00
100 – 150 200.00 – 300.00
150 – 200 300.00 – 400.00
200 – 250 400.00 – 500.00

Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta ņemot vērā vidējo dokumentu grāmatojumu operāciju skaitu mēnesī, bet gala cena tiek noteikta vienojoties ar katru individuāli, nemot vērā uzņēmējdarbības specifiku, iesniedzamo atskaišu un pārskata daudzumu.

Slēdzot līgumu uz gadu, cenā ietilpst:

  • • nodokļu konsultācijas,
  • • pārstāvēšana VID,
  • • grāmatvedības politikas izstrāde,
  • • ikmēneša pārskata gada deklarācijas un gada pārskata sastādīšana,
  • • darba līgumu sastādīšana uzņēmuma personālam,
  • • grāmatvedības kārtošana klienta norādītā adresē.