Veicam grāmatvedības pakalpojumus

Sākot ar uzņēmuma dibināšanu un beidzot ar gada pārskatiem visiem uzņēmējdarbības veidiem.

Sazinieties ar mums

Par mums

Mēs nodrošinām kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus, ievērojot:

 • klienta intereses,
 • Latvijas Republikas likumdošanu un grāmatvedības pamatnostādnes,
 • pārstāvam klientu intereses VID.


Mēs uzņemamies pilnu atbildību par grāmatvedības uzskaites:
 • precizitāti un uzskatāmību,
 • savlaicīgumu,
 • informācijas konfidencialitāti.


Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti, kas dod papildu garantiju un drošības sajūtu Jums.


JUMS nav nepieciešams tērēt laiku un līdzekļus, lai
 • pieņemtu darbā grāmatvedi,
 • nodrošināt ar datorprogrammām.


Mūsu darbinieku pieredze grāmatvedības uzskaites darbā aptver praktiski visas tautsaimniecības nozares visos uzņēmējdarbības veidos.


Saskaņā ar abpusēju noslēgtā līgumu nosacījumiem grāmatvedības pakalpojumus sniedzam klienta saimnieciskās darbības atrašanās vietā.

Pakalpojumi

Ikmēneša veicamie darbi (noslēgts līgums)

 • Pirmdokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana.
 • Darba algas aprēķini, personāldaļas uzskaite, darba līgumu sagatavošana.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite .
 • Debitori, kreditoru uzskaite.
 • Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID.
 • Gada pārskatu, deklarāciju sagatavošana. 
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana līzingiem, bankām u.c.
 • Statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana pēc vajadzības.

Papildu pakalpojumi

 • Iepriekšējo periodu grāmatvedības uzskaites sakārtošana. 
 • Dokumentu sagatavošana uzņēmuma reģistrācijai UR. 
 • Līgumu sagatavošana pēc noslēgtā līguma nosacījumiem.
 • Zvērinātā revidenta pieaicināšana gada pārskata revīzijai (ja nepieciešams).
 • Atskaites par degvielas izlietojumu.

Cenas

Grāmatvedības uzskaites sakārtošana ir darbietilpīgs process. Grāmatvedim ir jāiepazīstas ar dokumentu saturu, jāiegrāmato un jāsagatavo tas ilgstošai uzglabāšanai.


Grāmatvedības pakalpojuma cenu nosaka, nemot vērā vispirms apstrādājamo dokumentu apjomu un tam nepieciešamais darba laika vienības. Maldīgs ir uzskats, ka vizuāli mazā EKA (elektroniskais kases aparāts) čeka informācijas apstrādei ir nepieciešams mazāk darba laika nekā apstrādājot, piemēram, uz A4 formāta uzrakstīto pavadzīmi. Arī bankas izrakstos esošā informācija sastāv no daudziem atsevišķiem grāmatvedības dokumentiem, kaut arī tie apkopoti vienā A4 formāta lapā. Protams, jāņem vērā uzņēmuma specifika.


Viens dokuments apstrādes laikā tiek:
 • pārbaudīts dokuments pēc derīguma – vai uzrādītā informācija ir atbilstoša pēc satura saskaņā ar likumdošanas aktos noteiktiem kritērijiem;
 • pēc informācijas pārbaudes dokumentā norādītā informācija detalizēti tiek reģistrēta licencētā grāmatvedības programmā;
 • uz dokumenta tiek veikta atzīme par veikto grāmatojumu;
 • dokuments tiek iešūts, ielīmēts, pievienots atbilstošai dokumentu grupai.

Grāmatvedības pakalpojuma cena tiek noteikta, ņemot vērā vidējo dokumentu grāmatojumu operāciju skaitu mēnesī, bet gala cena tiek noteikta, vienojoties ar katru individuāli, ņemot vērā uzņēmējdarbības specifiku, iesniedzamo atskaišu un pārskata daudzumu.


Slēdzot līgumu uz gadu, cenā ietilpst:
 • nodokļu konsultācijas,
 • pārstāvēšana VID,
 • grāmatvedības politikas izstrāde,
 • ikmēneša pārskata gada deklarācijas un gada pārskata sastādīšana,
 • darba līgumu sastādīšana uzņēmuma personālam,
 • grāmatvedības kārtošana klienta norādītā adresē.

Dokumentu daudzums

Mēneša cena EUR

0–20

10.00–50.00

21–50

50.00–100.00

51–80

100.00–150.00

80–100

150.00–200.00

100–150

200.00–300.00

150–200

300.00–400.00

200–250

400.00–500.00

Kontakti

Kontakti

Struktūrvienības adrese: Pils 13-9, Sigulda, Siguldas n., LV-2150

Tālrunis: +371 29 900 660

Tālrunis: +371 27 758 655

E-pasts: [email protected]

Rekvizīti

Juridiskais nosaukums: SIA "AGC birojs"

Reģistrācijas numurs: 40103445587

Darba laiks

Darbdienās: 9.00–18.00

Sest., Sv.: brīvs

Pirms ierašanās sazināties telefoniski, jo varam būt izbraukuši pie klientiem.

Sazinieties ar mums